KOD PRODUK:
YES

JUMLAH YANG DIBENARKAN:
RM10, RM30, RM50 dan RM100

CONTOH:
0123456789.YES50

Tutup Menu