TENAGA NASIONAL
BERHAD

KOD PRODUK:
TNB

JUMLAH YANG DIBENARKAN:
RM20 hingga RM1000

FORMAT:
[NO.AKAUN 12 digit].[KOD PRODUK & JUMLAH]

CONTOH:
000000000000.TNB50

Tutup Menu