TELEKOM MALAYSIA
BERHAD

KOD PRODUK:
TM

JUMLAH YANG DIBENARKAN:
RM30 hingga RM200

FORMAT:
[NO.AKAUN 12 digit].[KOD PRODUK & JUMLAH]

CONTOH:
000000000000.TM50

Tutup Menu