SYARIKAT AIR JOHOR

KOD PRODUK:
SAJ

JUMLAH YANG DIBENARKAN:
RM30 hingga RM200

FORMAT:
[NO.AKAUN 16 digit].[KOD PRODUK & JUMLAH]

CONTOH:
(00000000K0000000)
0000000070000000.SAJ50

ARAHAN KHAS:
SILA GANTIKAN HURUF YANG TERDAPAT DI DALAM NOMBOR AKAUN ANDA DENGAN NOMBOR BERIKUT:

A = 1
B = 2
L = 3
J = 4
T = 5
P = 6
K = 7
R = 8
M = 9
Y = 0

Tutup Menu