FORMAT PENDAFTARAN

Setelah membuat pembayaran pendaftaran melalui akaun bank Syarikat, pelanggan hendaklah menghantarkan arahan (command) kepada sistem pelayan (server system) kami untuk diproses. Arahan tersebut hendaklah dihantar melalui SMS kepada salahsatu nombor pelayan (server) yang disediakan.

Pelanggan hanya boleh menggunakan SMS untuk menghantar arahan pendaftaran kepada sistem pelayan kami. Ini adalah kerana platform IM (Instant Messaging) yang disediakan hanyalah untuk para pelanggan yang berdaftar sahaja.

Caj akan dikenakan mengikut kadar yang telah ditetapkan oleh pembekal telekomunikasi masing-masing.

FORMAT:
DAFTAR*[NAMA]*[NEGERI]*[NO.K/P]*[NO.TEL.]*[KOD PERINGKAT JUALAN]

CONTOH:
DAFTAR*AHMAD*JOHOR*301212011315*0137326495*KD

Untuk Makluman:
Syarat pendaftaran ejen baru hendaklah tidak boleh sama taraf ataupun lebih tinggi daripada level upline. Ia mestilah lebih rendah daripada level upline. Sila hubungi Pegawai Perkhidmatan Pelanggan kami untuk maklumat lanjut.

Tutup Menu