FORMAT DEPOSIT MODAL

Untuk menjalankan transaksi tambah nilai, pelanggan
hendaklah mendepositkan sejumlah wang untuk
dijadikan modal niaga.

Format dan contoh arahan yang perlu dihantar ialah:

FORMAT:
MODAL*[BANK]*[JUMLAH]*[TARIKH]*[MASA]

CONTOH:
MODAL*MAYBANK*RM360*30 OKTOBER*03:36PM

Tutup Menu